HANFA XML Leasing Export - podrška

Aktualne verzije programa i Excel podloga

Kompletna instalacija verzije programa v5.0a sa zadnjim HANFA predlošcima od 24.04.2019.:

Instalacija programa: ld_xml_full_setup_v5.0a.exe (24.04.2019.)

Staru verziju programa je potrebno deinstalirati (Start -> Programs -> Hanfa XML Leasing Export -> Deinstaliraj Hanfa XML Leasing Export), pa onda pokrenuti instalaciju nove verzije. Nakon pokretanja programa provjerite informaciju o registraciji - ako piše da je DEMO verzija, potrebno je ponovno unijeti registracijski ključ.

Aktualne podloge za popunjavanje podataka u Excelu:

GFI_2014_FI_tpl_new.xls
GFI_2014_DI_tpl_new.xls

 

 


 

 

Povijest promjena

24.04.2019.

Verzija programa v5.0a sadrži provjere i predloške prema HANFA objavi od 24.04.2019.

22.04.2019.

Verzija programa v5.0 sadrži provjere i predloške prema HANFA objavi od 10.04.2019.

12.04.2018.

Verzija programa v4.0b sadrži provjere i predloške prema HANFA objavi od 06.03.2018.

23.04.2017.

Verzija programa v4.0a sadrži provjere i predloške prema HANFA objavi od 24.02.2017.

21.11.2015.

Program v3.0c sadrži provjere i predloške prema HANFA objavi od 28.04.2015.
Instalacija programa: ld_xml_full_setup_v3.0c.exe

13.04.2015.

Program v3.0b sadrži provjere i predloške prema HANFA objavi od 27.03.2015. te ispravke nekoliko manjih grešaka u radu programa.

23.03.2015.

Program v3.0 sadrži provjere i predloške prema HANFA objavi od 19.03.2015.

27.04.2012.

HANFA je objavila novu verziju provjera - verzija programa nepromijenjena (v2.1), stavljeni novi predlošci za provjeru.

26.04.2012.

Verzija programa v2.1 - ispravljena greška kod kreiranja logs foldera, u definicije podataka dodana kolona za državu vlasnika društva, dodana kontrola dužine tekstualnih polja (uz rezanje viška ako su podaci duži od propisanog te prijavu greške).

23.04.2012.

Program je nadograđen sa dopunama koje je HANFA uvela tako da sada u XML ulazi više izvještaja, dopunjene provjere sadrže preko 2000 testova. Verzija programa je sada v2.0.

26.04.2011.

HANFA je promijenila validacijsku shemu za XML datoteke - zbog čestih izmjena, odlučili smo odvojiti distribuciju XML predložaka od samog programa.

 

21.04.2011.

Program je prilagođen za nove Excel predloške, te smo ispravili nekoliko manjih grešaka koje su se javljale u granicnim slučajevima prilikom provjere podataka (npr. program je ispravno javio grešku ali krivo prikazao na ekranu). Aktualna verzija programa je sada v1.1b.

 

19.04.2011.

Danas je HANFA objavila dopunjeni popis dodatnih provjera, program više ne javlja grešku ako na Excel ćeliji već postoji upisan komentar. Aktualna verzija programa je v1.1a.

 

15.04.2011.

Ugradili smo svih 789 novih dodatnih provjera koje je HANFA objavila, a program sada - uz dosadašnje označavanje čelija sa greškom crvenom bojom - u čeliju dodaje i tekstualni komentar sa opisom provera kod kojih je došlo do greške. Aktualna verzija programa je v1.1.