HANFA XML Leasing Export - podrška

VAŽNO! Nova verzija programa se dodatno instalira i može se koristiti paralelno sa starom verzijom!

 

Aktualne verzije programa i Excel podloga - EUR za 2023/4. godinu

Kompletna instalacija EUR verzije programa v6.0b sa zadnjim HANFA predlošcima od 21.03.2024.:

Instalacija programa: ld_xml_full_setup_v6.0b.exe (23.04.2024.)

Staru verziju programa (HRK) ostavite na računalu i pokrenite instalaciju nove verzije. Nakon pokretanja programa provjerite informaciju o registraciji - ako piše da je DEMO verzija, potrebno je ponovno unijeti registracijski ključ.

 


NAPOMENA!

Primjećeno je nekoliko problema sa verzijom 6.0b - ovako ih možete zaobići dok to ne riješimo u programu:

Nakon instalacije u programu je zasivljena opcija za godišnji izvještaj

Treba prvo deinstalirati prošlogodišnju verziju 6.0a, pa tek onda instalirati novu 6.0b.

Postoci u Excel tablicama - JAKO BITNO!

Upis svih vrijednosti postotaka mora biti kao decimalni broj, znaci postotak 3,42% treba upisati u tablici kao 0,03420.

Excel tablica DI, sheet 13. KR

Stupac 4. povezana osoba - umjesto DA/NE treba upisati brojku 1 za DA, te brojku 2 za NE.

Kontrole 3098287, 3098228, 3085146, 3085147 i 3086166 javljaju grešku

Ručno u Excel tablici provjerite kontrolu da brojke u formuli odgovaraju - takav XML je uspješno predan kod HANFA-e.

 


 

 

Aktualne podloge za popunjavanje podataka u Excelu:

GFI_2023_FI_tpl.xls
GFI_2023_DI_tpl.xls

Dodatno

  • Instalacija MS XML v4.0 SP3 - Link za Download (potrebno ako program javlja "Greška kod pokretanja validatora", a želite napraviti završnu validaciju gotovog XML-a)
  • Program ne zahtijeva administratorska prava na računalu za rad (samo za instalaciju)
  • Programske datoteke iz instalacijskog foldera se mogu kopirati u neki drugi folder u kojem korisnik ima pravo pokretanja programa - tako će program raditi bez instalacije (npr. na mrežnom disku)
  • Program ne ovisi o drugim dodatnim programima niti zahtijeva instalaciju dodatnih okruženja (Microsoft .Net, Java i slični)

 

 

Prethodna verzija programa i Excel podloga - godišnji izvještaj za 2022. godinu

Kompletna instalacija verzije programa v5.0a sa zadnjim HANFA predlošcima od 24.04.2019.:

Instalacija programa: ld_xml_full_setup_v5.0a.exe (24.04.2019.)

Staru verziju programa je potrebno deinstalirati (Start -> Programs -> Hanfa XML Leasing Export -> Deinstaliraj Hanfa XML Leasing Export), pa onda pokrenuti instalaciju nove verzije. Nakon pokretanja programa provjerite informaciju o registraciji - ako piše da je DEMO verzija, potrebno je ponovno unijeti registracijski ključ.

Podloge za popunjavanje podataka u Excelu u staroj verziji programa:

GFI_2014_FI_tpl_new.xls
GFI_2014_DI_tpl_new.xls

 

 


 

 

Povijest promjena

24.04.2023.

Verzija programa v6.0a je usklađena sa EUR, te sadrži provjere i predloške prema HANFA objavi od 29.03.2023.

24.04.2019.

Verzija programa v5.0a sadrži provjere i predloške prema HANFA objavi od 24.04.2019.

22.04.2019.

Verzija programa v5.0 sadrži provjere i predloške prema HANFA objavi od 10.04.2019.

12.04.2018.

Verzija programa v4.0b sadrži provjere i predloške prema HANFA objavi od 06.03.2018.

23.04.2017.

Verzija programa v4.0a sadrži provjere i predloške prema HANFA objavi od 24.02.2017.

21.11.2015.

Program v3.0c sadrži provjere i predloške prema HANFA objavi od 28.04.2015.
Instalacija programa: ld_xml_full_setup_v3.0c.exe

13.04.2015.

Program v3.0b sadrži provjere i predloške prema HANFA objavi od 27.03.2015. te ispravke nekoliko manjih grešaka u radu programa.

23.03.2015.

Program v3.0 sadrži provjere i predloške prema HANFA objavi od 19.03.2015.

27.04.2012.

HANFA je objavila novu verziju provjera - verzija programa nepromijenjena (v2.1), stavljeni novi predlošci za provjeru.

26.04.2012.

Verzija programa v2.1 - ispravljena greška kod kreiranja logs foldera, u definicije podataka dodana kolona za državu vlasnika društva, dodana kontrola dužine tekstualnih polja (uz rezanje viška ako su podaci duži od propisanog te prijavu greške).

23.04.2012.

Program je nadograđen sa dopunama koje je HANFA uvela tako da sada u XML ulazi više izvještaja, dopunjene provjere sadrže preko 2000 testova. Verzija programa je sada v2.0.

26.04.2011.

HANFA je promijenila validacijsku shemu za XML datoteke - zbog čestih izmjena, odlučili smo odvojiti distribuciju XML predložaka od samog programa.

 

21.04.2011.

Program je prilagođen za nove Excel predloške, te smo ispravili nekoliko manjih grešaka koje su se javljale u granicnim slučajevima prilikom provjere podataka (npr. program je ispravno javio grešku ali krivo prikazao na ekranu). Aktualna verzija programa je sada v1.1b.

 

19.04.2011.

Danas je HANFA objavila dopunjeni popis dodatnih provjera, program više ne javlja grešku ako na Excel ćeliji već postoji upisan komentar. Aktualna verzija programa je v1.1a.

 

15.04.2011.

Ugradili smo svih 789 novih dodatnih provjera koje je HANFA objavila, a program sada - uz dosadašnje označavanje čelija sa greškom crvenom bojom - u čeliju dodaje i tekstualni komentar sa opisom provera kod kojih je došlo do greške. Aktualna verzija programa je v1.1.

Dobili smo info o moguæem problemu sa kontrolama 3098287, 3098228, 3085146, 3085147 i 3086166 - javljaju grešku, ali ruèna provjera u Excel tablici je ispravna, te je XML uspješno predan kod HANFA-e.